Có 1 kết quả:

Pǔ tuó shān

1/1

Pǔ tuó shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Potala at Zhoushan 舟山市 in Zhejiang, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Guanyin 觀音|观音 (Avalokiteśvara)