Có 1 kết quả:

Jǐng dōng

1/1

Jǐng dōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jingdong Yizu autonomous county in Yunnan