Có 1 kết quả:

jǐng kuàng

1/1

jǐng kuàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

circumstances