Có 1 kết quả:

jǐng qū

1/1

jǐng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

scenic area