Có 1 kết quả:

Jǐng níng

1/1

Jǐng níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jingning Shezu autonomous county in Lishui 麗水|丽水[Li2 shui3], Zhejiang