Có 1 kết quả:

Jǐng dé zhèn

1/1

Jǐng dé zhèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Jingdezhen prefecture level city in Jiangxi province 江西, famous for porcelain