Có 1 kết quả:

Jǐng dōng Yí zú Zì zhì xiàn ㄐㄧㄥˇ ㄉㄨㄥ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jingdong Yi autonomous county in Pu'er 普洱[Pu3 er3], Yunnan