Có 1 kết quả:

jǐng kuàng

1/1

jǐng kuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

circumstances

Một số bài thơ có sử dụng