Có 1 kết quả:

Jǐng tài xiàn ㄐㄧㄥˇ ㄊㄞˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jingtai county in Baiyin 白銀|白银[Bai2 yin2], Gansu