Có 1 kết quả:

jǐng tài lán ㄐㄧㄥˇ ㄊㄞˋ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cloisonne
(2) cloisonné