Có 1 kết quả:

Jǐng fú gōng

1/1

Jǐng fú gōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gyeongbokgung palace in central Seoul