Có 1 kết quả:

jǐng guān

1/1

jǐng guān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

landscape

Một số bài thơ có sử dụng