Có 1 kết quả:

jǐng guān

1/1

jǐng guān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

landscape