Có 1 kết quả:

Jǐng gǔ

1/1

Jǐng gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jinggu Dai and Yi autonomous county in Pu'er 普洱[Pu3 er3], Yunnan