Có 1 kết quả:

Jǐng pō zú

1/1

Jǐng pō zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Jingpo ethnic group of Tibet and Yunnan