Có 1 kết quả:

Jǐng pō

1/1

Jǐng pō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jingpo ethnic group of Tibet and Yunnan