Có 1 kết quả:

Jǐng pō zú ㄐㄧㄥˇ ㄆㄛ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jingpo ethnic group of Tibet and Yunnan