Có 1 kết quả:

qíng hǎo

1/1

qíng hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bright and sunny weather