Có 1 kết quả:

qíng lǎng

1/1

qíng lǎng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trời quang đãng, trời nắng và trong

Từ điển Trung-Anh

sunny and cloudless