Có 1 kết quả:

jīng guāng

1/1

jīng guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

glittering light

Một số bài thơ có sử dụng