Có 1 kết quả:

zhì néng kǎ

1/1

zhì néng kǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

smart card