Có 1 kết quả:

liàng gān

1/1

liàng gān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to dry by the sun