Có 1 kết quả:

liàng yī jiā ㄌㄧㄤˋ ㄧ ㄐㄧㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

clothes pin