Có 1 kết quả:

xuān teng

1/1

xuān teng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

soft and warm (of bread)