Có 2 kết quả:

yūn xuànyùn xuàn

1/2

yūn xuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel dizzy
(2) dizziness

yùn xuàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

choáng váng, chóng mặt