Có 1 kết quả:

yūn tóu zhuàn xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

confused and disoriented