Có 1 kết quả:

shǔ cù

1/1

shǔ cù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

summer promotion (sale)