Có 1 kết quả:

shǔ qì

1/1

shǔ qì

giản thể

Từ điển phổ thông

khí nóng, hơi nóng (của mùa hè)

Từ điển Trung-Anh

(summer) heat