Có 1 kết quả:

shǔ rè ㄕㄨˇ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển phổ thông

tiết mùa hè, trời mùa hè

Từ điển Trung-Anh

hot (summer) weather