Có 1 kết quả:

nuǎn qì jī

1/1

nuǎn qì jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) radiator
(2) heater