Có 1 kết quả:

nuǎn qì piàn

1/1

nuǎn qì piàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

radiator (for heating)