Có 1 kết quả:

nuǎn fēng

1/1

nuǎn fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

warm breeze