Có 1 kết quả:

àn shāng

1/1

àn shāng

giản thể

Từ điển phổ thông

nguy hiểm tiềm tàng, nguy hiểm không thấy rõ

Từ điển Trung-Anh

internal (invisible) injury (damage)