Có 1 kết quả:

àn guāng niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

black-crowned night heron (Tw)