Có 1 kết quả:

àn gōng niǎo

1/1

àn gōng niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

black-crowned night heron (Tw)