Có 1 kết quả:

àn liàn

1/1

àn liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be secretly in love with