Có 1 kết quả:

àn huī juān jú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-winged cuckooshrike (Coracina melaschistos)