Có 1 kết quả:

àn dīng

1/1

àn dīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) axillary furuncle
(2) armpit boil