Có 1 kết quả:

àn chuāng

1/1

àn chuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

acne