Có 1 kết quả:

àn lǜ xiù yǎn niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Japanese white-eye (Zosterops japonicus)