Có 1 kết quả:

àn xiàn guāng pǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dark-line spectrum