Có 1 kết quả:

àn xiōng zhū què

1/1

àn xiōng zhū què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) dark-breasted rosefinch (Procarduelis nipalensis)