Có 1 kết quả:

àn sè yā què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-hooded parrotbill (Sinosuthora zappeyi)