Có 1 kết quả:

chàng tán

1/1

chàng tán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to chat
(2) a long talk
(3) verbose
(4) to talk freely to one's heart's content