Có 1 kết quả:

chàng tán huà kǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

long-term calling card (telephone)