Có 1 kết quả:

mù qì ㄇㄨˋ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) evening mist
(2) fig. declining spirits
(3) lethargy