Có 1 kết quả:

Tūn yù gǔ

1/1

Tūn yù gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tonyukuk (died c. 724 AD)