Có 1 kết quả:

lì nián

1/1

lì nián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

calendar year

Một số bài thơ có sử dụng