Có 1 kết quả:

qū bǐng zuàn

1/1

qū bǐng zuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hand drill with a crank handle