Có 1 kết quả:

qū bǐ

1/1

qū bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) falsification in writing
(2) misrepresentation in written history
(3) deliberate digression